VROM – Instorting gevel flatgebouw bekend risico

  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuwsberichten
  4. Archief 2009
  5. Januari

Instorting gevel flatgebouw bekend risico

08-01-2009

De instorting op 2 januari 2009 van een deel van de gevel van een flatgebouw aan de Treublaan in Den Haag heeft volgens de gemeente te maken met een combinatie van gecorrodeerde spouwankers en betonrot.

De VROM-Inspectie heeft eind 2007 alle gemeenten in ons land al gewezen op dit risico. Met name bij na-oorlogse flats met kopgevels van doorgaand metselwerk die tot en met de jaren zeventig werden gebouwd kunnen de spouwankers door corrosie aangetast zijn.

Ook zijn in die periode andere bouwfouten gemaakt, zoals een te klein aantal spouwankers en slechte metselspecie. Nu deze gebouwen enkele tientallen jaren oud zijn, komen de gebreken aan het licht en dat kan leiden tot bezwijking door bijvoorbeeld harde wind.

De VROM-Inspectie heeft de gemeenten geadviseerd om dit soort gevels te inventariseren en de eigenaren te verzoeken onderzoek te doen naar de veiligheid. Uit de door de gemeente Den Haag uitgevoerde inventarisatie bleek dat daar circa 500 gebouwen met twijfelachtige gevels zijn.

Het rapport van de VROM-Inspectie ‘Constructieve veiligheid gevels en glazen overkappingen’ behandelt  ook risico’s van andere gevelmaterialen en constructiewijzen, zoals gevelbekledingen van natuursteen, glas en gelijmde gevels.

De SBR (Stichting Bouwresearch) werkt met steun van VROM aan een richtlijn over de veiligheid van gevels en glazen overkappingen ten behoeve van ontwerpers, bouwers en beheerders. In september 2009 wordt deze richtlijn verwacht. De SBR zal ook voorlichtingsbijeenkomsten organiseren over deze richtlijn.
 

Dossiers

 

error: Sorry..