Er wordt maandelijks vergaderd, in deze vergadering worden alle lopende zaken doorgenomen.

Zo hebben we vaste agendapunten:

Eén keer in de 2 maanden is er overleg met Buurtbeheer, zie de informatie over Buurtbeheer. Zijn er grotere projecten, dan wordt dit (meestal wel via Buurtbeheer) aangekaart bij de gemeente en moet hier eerst geld voor vrijgemaakt worden.
Jaarlijks voert Plaatselijk Belang een gesprek met het college, waar alle probleempunten worden besproken.
Ook de zaken die goed verlopen zijn of afgerond, komen hier ter sprake.

In plan West is men nog bezig met de inrichting van dit gebied en wordt er een wandelpad gemaakt, richting Noord.

Zo zijn er heel wat zaken waar we mee bezig zijn.

Ook voor de toekomst hebben we nog plannen genoeg: Het aanzien van Noordscheschut (met name het Zwarte Dijkje en de omgeving van de winkels) heeft wel een opknapbeurt nodig.

De begraafplaats staat nog steeds op het programma. Dit jaar zou hiermee gestart worden, maar dit is nog niet gebeurd.
Het onderwerp woningbouw houdt onze aandacht: waar kan Noordscheschut nog uitbreiden? Hier moeten nog nieuwe plannen voor worden ontwikkeld. De inwoners van Noordscheschut kunnen bij Plaatselijk Belang terecht met hun vragen en/of opmerkingen.

Alles wat met de jeugd te maken heeft, wordt hier besproken. Dit kan variëren van overlast tot het aanleggen van een speelplek.

Wat moet er bekend gemaakt worden aan de inwoners van Noordscheschut? Dit wordt gedaan via het dorpsblad, de Bengel. Dit wordt dan ook gelijk op de site gezet als “laatste nieuws”. Op dit moment zitten de volgende personen in het bestuur van Plaatselijk Belang.

klik hier voor meer Noordscheschut

error: Sorry..