Welzijnsbeleid
Welzijnsbeleid

Het uitgangspunt voor Gemeentebelangen Hoogeveen is dat het welzijnsbeleid er opgericht dient te zijn steeds actief in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Wij vinden dat de gemeente veel aandacht moet hebben voor het welzijn in buurten, wijken en dorpen. Het leef- en woongenot van de inwoner in zijn of haar omgeving levert in het algemeen een positieve bijdrage aan de volksgezondheid op.

Elk dorp of wijk moet een ontmoetingsruimte behouden. Bundeling van functies prima, maar wel binnen het dorp en niet dorpsoverschrijdend.

Wij hebben bijzonder veel waardering voor alle vrijwilligers die zich in onze samenleving overal voor inzetten. Wij vinden dit een zeer belangrijke groep inwoners, waar we niet zonder kunnen. Vrijwilligers zijn de smeerolie van onze maatschappij. Zonder vrijwilliger staat heel veel stil.

De mate van draagvlak en betrokkenheid van de inwoners wordt mede bepaald door het welzijn van de inwoner in onze gemeente.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit bereiken door:

 • in de nabije omgeving te zorgen voor ontspanningsmogelijkheden, zoals in buurt- en dorpshuizen;
 • goede ondersteuning bij het in stand houden van laagdrempelige ontmoetingsruimten;
 • efficiënt omgaan met de toegekende gelden;
 • samenwerken en afstemmen met partners daar waar mogelijk;
 • vrijwilligers voldoende te faciliteren voor hun vrijwilligerswerk;
 • ideeën vanuit de bevolking op waarde beoordelen en eventueel te ondersteunen;
 • aandacht te geven aan peuterspeelzaalwerk;
 • activiteiten voor jeugd en ouderen in stand houden;
 • in elk dorp, elke wijk een ontmoetingsruimte te hebben;
 • naast speelterreinen met speeltoestellen ook “vrije ruimtes” aanleggen, waar jeugd vrij kan spelen;
 • aanleg van eenvoudige attributen zoals een trap muur of basketbalpaal;
 • aanschaf van verplaatsbare jongeren ontmoetingsplekken. Dit door de sterk wisselende vraag van jongeren;
 • realisering van een MFC Multifunctioneel Centrum in Pesse.
error: Sorry..