Werkgelegenheid
Werkgelegenheid

Werk is de motor van de economie. Gemeentebelangen Hoogeveen vindt het percentage werkzoekenden binnen de gemeente onaanvaardbaar hoog.

Gemeentebelangen Hoogeveen is zich ervan bewust dat zijn invloed op de werkgelegenheid beperkt is, maar wij willen ons optimaal inzetten om een bijdrage te kunnen leveren aan de verlaging van het aantal werkzoekenden binnen onze gemeente.

Gemeentebelangen Hoogeveen denkt dit te bereiken door:

  • in gesprek te blijven met de ondernemers. Te denken valt hierbij aan de ronde tafel gesprekken;
  • een actiever wervingsbeleid te voeren voor het binnenhalen van bedrijven en hier een stimuleringsbeleid voor maken, zoals bij de woningbouw;
  • hierbij vooral te kijken naar mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden voor bedrijven, qua vestigingsbeleid;
  • actief te kijken zowel op landelijk niveau als op Europees niveau naar subsidiemogelijkheden;
  • bij elke aanbesteding in ieder geval plaatselijke ondernemers betrekken. Uiteraard met inachtneming van prijs/kwaliteitverhouding;
  • te zorgen dat de infrastructuur van de bedrijventerreinen op kwalitatief hoog niveau blijft;
  • een glasvezelnet in heel de gemeente Hoogeveen is wenselijk;
  • een zo eenvoudig en beperkt mogelijke regelgeving en geen administratieve bureaucratische rompslomp.
error: Sorry..