Woningmarkt Herstructurering

Regio – De gemeenten Meppel, De Wolden, Westerveld en Hoogeveen maken zich zorgen over de aangekondigde maatregelen van het kabinet voor de woningmarkt en herstructurering van bestaande woonwijken.

Dit hebben de gemeenten laten weten in een brief aan de minister van Infrastructuur en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gemeenten, provincie en de woningcorporaties hebben als gevolg van de financiële crisis en de daling van de inkomsten minder investeringsmogelijkheden. De vier gemeenten verwachten de komende jaren minder opgaven en problemen gezamenlijk, en op tijd, op te kunnen pakken.

Samen meer bereiken
In de regio Zuidwest Drenthe wordt op tal van terreinen samengewerkt. Niet alleen tussen gemeenten onderling maar ook met woningcorporaties en de provincie. Deze gezamenlijke aanpak heeft al mooie resultaten opgeleverd. Neem bijvoorbeeld de herstructurering van de wijk Krakeel in Hoogeveen. Samen met de woningcorporatie heeft de gemeente van deze naoorlogse wijk een vijfsterrenwijk gemaakt. Ook voor de komende jaren liggen er grote opgaven in de regio Zuidwest Drenthe. Zo krijgt bijvoorbeeld het landelijk gebied in Zuidwest Drenthe te maken met krimp en moet een aantal bestaande woonwijken en het openbaar gebied opgeknapt worden.

Opnieuw startersleningen beschikbaar stellen
In de brief vragen de gemeenten onder andere aan het kabinet om opnieuw startersleningen beschikbaar te stellen. Ondersteuning van starters op de woningmarkt heeft de afgelopen periode z’n vruchten afgeworpen. Het is een van de stimuleringsmaatregelen die bijdragen aan het vlottrekken van de vastzittende woningmarkt.

Recht op koop van huurwoningen van woningcorporaties
Daarnaast is het kabinet van plan om alle huurders van woningen van woningcorporaties kooprecht te geven voor hun eigen woning. De gemeenten onderschrijven de achterliggende doelstellingen van het kabinet zoals het bieden van de mogelijkheid tot vermogensopbouw en het vergroten van de betrokkenheid bij de leefomgeving. Aan de andere kant kan dit kooprecht problemen geven bij het integraal opknappen van woonbuurten omdat je te maken kunt krijgen met een veelheid aan eigenaren, die overeenstemming moeten bereiken over de plannen en allemaal mee moeten investeren om het gewenste resultaat te kunnen bereiken. De veelheid aan eigenaren kan dan juist vertragend werken en een averechts effect hebben op het leefbaar houden van bestaande woonwijken. De vier gemeenten vragen de ministers daarom om woningcorporaties en gemeenten ruimte te geven om afspraken te maken over gebieden die worden uitgezonderd van het kooprecht.

 

error: Sorry..