Elim 22 juli 2009.

Aan: presidium Gemeente Hoogeveen.
T.a.v. Voorziter.

Geachte D/H,

Al eerder heeft de fractie van gemeentebelangen aandacht gevraagd voor de, wat inmiddels is geworden, “kwestie de Rieg”.
Al eerder is dit onderwerp op ons verzoek behandeld in het blok informeren, dit naar aanleiding van veel onvrede bij de bevolking over de aanpassingen in de Rieg, en de vele
Ongevallen die sindsdien hebben plaatsgevonden.
In afwachting  van een bezwaarprocedure, de uitkomsten daarvan, en in afwachting van de mogelijke actie van het college van B&W om een verkeersveiligere situatie te creëren vonden wij het behandelen van deze kwestie in het blok meningvorming nog te vroeg.

Nu de uitkomsten bekend zijn, het college geen verdere actie wenst te ondernemen, en het feit
Dat er inmiddels weer enkele ongevallen met letsel hebben plaatsgevonden zijn wij van mening dat deze kwestie toch weer op de agenda moet, om een einde te krijgen aan deze
Zeer onwenselijke situatie.

Wij zijn van mening dat wanneer er geen actie wordt ondernomen door het College, de Gemeenteraad haar verantwoordelijkheid moet nemen om in te grijpen.
Deze situatie kan en mag zo niet langer voortduren, woensdag 15 juli weer een ernstig ongeval waarbij drie gewonden moesten worden vervoerd naar het ziekenhuis en twee gewonden ter plaatse moesten worden behandeld.
Vrijdag 17 juli wederom een ongeval op dezelfde locatie, deze maal een eenzijdig ongeval
Gelukkig zonder letsel, maar toch……

Onze fractie ziet met angst en vrees het begin van het school zijzoen tegemoet, daar waar vele
Schoolgaande jeugd deze kruising moeten passeren.
Wij verzoeken uw presidium dan ook dit punt zo spoedig mogelijk te agenderen voor meningvormen teneinde een passende oplossing te forceren.

Tevens verzoeken wij de griffie ons schrijven ook te zenden aan het College van B&W en aan de Gemeenteraad, met dank en vriendelijke groet,

Namens Gemeentebelangen Hoogeveen,  Raadslid Be Okken.

 

error: Sorry..